Thursday, 3 April 2008

കേരളനാട്‌

കേരളനാട്‌
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്‌നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
മലയാളം എന്നൊരു നാട്‌ നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
കേളികൊണ്ടുണരുന്ന നാട്‌നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
മാബലി വാണൊരു നാട്‌നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
കേരംതിങ്ങും നാട്‌നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
പച്ച പുതച്ചൊരു നാട്‌നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
കുയിലുകള്‍ പാടും നാട്‌ നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
നെന്‍ മണി വിരിയും നാട്‌ നമ്മുടെ കേരള നാട്‌
മതസൌഹാര്‍ദം പൊന്‍ കൊടി വീശുംകൈരളി എന്നൊരു നാട്‌
ഉള്ളൂര്‍,നമ്പ്യാര്‍,വള്ളത്തോളുംശീലുകള്‍ പാടിയ നാട്‌.
ഭരത്‌ ഗോവിന്ദ്‌. ജി.എസ്‌

No comments:

Post a Comment